مسیر وگانیسم با ترنم هموار کن


مسیر وگانیسم با ترنم هموار کن

مسیر وگانیسم با ترنم هموار کن

🌱Taranom paves the way for Veganism

 

🐄Animals are here with us, not for us.

حیوانات در کنار ما هستند، نه برای ما🐑

 

یک روش تغذیه و زندگی است که هدف آن حذف هر نوع محصول حیوانی چه در غذا و چه در مواد مصرفی است؛ به عبارت بهتر، آنان تنها محصولاتی را می‌خورند که در زمین برویند و سبز شوند .

 

مهم‌ترین دلایل وگان (گیاه‌خوار مطلق) شدن افراد (کسانی که به وگانیسم اعتقاد دارند) مسائل اخلاقی یا رعایت حقوق حیوانات ، حفاظت از محیط زیست و حفظ سلامتی است. گرچه برخی از افراد به دلیل تفکرات معنوی رو به گیاه‌خواری کامل می‌آورند، اما پایه و هدف اصلی وگان‌ها مبارزه با مفهوم عرضه و تقاضا در محصولات صنعتی است که در روند تولید آن‌ها به حیوانات و محیط زیست و در نهایت به صورت غیرمستقیم به دیگر انسان‌ها آسیب وارد می‌کند.

 

فرآورده های کنجدی ترنم نیز در جهت حقوق حیوانات و حفاظت از محیط زیست و حفظ سلامتی شما در این مسیر با محصولات خود همراه شما خواهد بود .

سبد خرید و پرداخت

بازگشت به بالا